Jump to content


- - - - -
wiki

This page is a wiki!

Sign in to add to or edit information.

Nederlandse Zeevogelgroep


Name: Nederlandse Zeevogelgroep
Translated Name: Dutch Seabird Group
Acronym: NZG
Website: http://www.zeevogelgroep.nl/
Geographic Scope: National
Biogeographical Realm: Palearctic
Country: Netherlands
Description: De Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) is op 1 januari 1991 opgericht als een samenvoeging van de Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ, 1972-1990) en het Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek (NSO, 1977-1990). De NZG is een Sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU).

De Nederlandse Zeevogelgroep stelt zich tot doel:
het stimuleren van zeevogelonderzoek door geïnteresseerden en professionals samen, door middel van het uitwisselen van informatie, coördinatie van activiteiten, en het organiseren van bijeenkomsten. De NZG publiceert vanaf 2008 weer de Nederlandstalige "SULA" (een voortzetting van Sula, 1987-1998, het Engelstalige Atlantic Seabirds en de Nederlandstalige "Nieuwsbrief NZG", 1998-2006).
Status: Active
Year Established: 1991
Related pages: Atlantic Seabirds, Marine Ornithology, Nieuwsbrieven NZG (Newsletter NZG), Sula0 Comments