Jump to content


- - - - -
wiki

This page is a wiki!

Sign in to add to or edit information.

Nederlandse Ornithologische Unie


Name: Nederlandse Ornithologische Unie
Translated Name: Dutch Ornithological Union
Acronym: NOU
Website: http://nou.natuurinfo.nl/website/index.htm
Geographic Scope: National
Biogeographical Realm: Palearctic
Country: Netherlands
Description: De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) is een vereniging voor amateur en professionele vogelonderzoekers en stelt zich tot doel de interactie en kennisoverdracht tussen beide groepen te bevorderen. De vereniging staat open voor alle vogelliefhebbers, maar richt zich in het bijzonder op mensen die meer willen weten over de verspreiding, ecologie en gedrag van vogels.

De NOU en haar werkgroepen organiseren verschillende activiteiten, waaronder excursies en studiedagen. Daarnaast brengt de NOU het wetenschappelijke tijdschrift Ardea uit en in samenwerking met Sovon het blad Limosa. Beide tijdschriften zijn (voor leden volledig) digitaal toegankelijk.

--

The Dutch Ornithological Union (NOU) is an association for amateur and professional bird researchers and aims to encourage the interaction of and to promote knowledge transfer between the two groups. The association is open to all birders, but focuses particularly on people who want to know about the distribution, ecology and behavior of birds.

The NOU and its working groups organize various activities, including excursions and workshops. In addition, the NOU, the scientific journal Ardea and in collaboration with the magazine SOVON Limosa. Both magazines are digitally accessible (for full members).

Formed by the merger of Nederlandsche Ornithologische Vereeniging (NOV) (1901-1957) and Club van Nederlandse Vogelkundigen.
Status: Active
Year Established: 1957
Related pages: Ardea, Limosa0 Comments