Jump to content


- - - - -
wiki

This page is a wiki!

Sign in to add to or edit information.

Swedish Bird Survey


Title: Swedish Bird Survey
Description: We monitor the common birds of Sweden since 30 years. Birds are counted in summer and winter at hundreds of different sites. Since the counts are carried out in the same way each year, we can detect which species that increase or decrease in numbers.

The project is carried out at the Department of Ecology, Lund University,
as a part of a national environmental monitoring project run by The Swedish Environmental Protection Agency.

The bird counts are mainly carried out by volunteers, many of them members of the Swedish Ornithological Society.

--

Vi övervakar förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek. Sedan 36 år räknas antalet fåglar på flera hundra lokaler runt om i Sverige, både sommar och vinter. Då räkningarna utförs på samma sätt varje år kan jämförelser göras mellan åren om hur antalet fåglar i Sverige ökar eller minskar.

Gå med i Nattfågel-taxeringen!

Projektet drivs av Ekologiska Institutionen, Lunds Universitet,
som en del i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram

Vill du vara med?

Huvuddelen av fågelräkningarna utförs av frivilliga, av vilka de flesta är medlemmar i Sveriges Ornitologiska Förening

Projektet är svensk representant i det europeiska nätverket för fågelövervakning
URL: http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/0 Comments